Η Γαλλία προωθεί σκληρά αντικαπνιστικά μέτρα

Ημερομηνία: 
25/09/2014
Εκδότης: 
The New York Times
Αρθρογράφος: 
AURELIEN BREEDEN

Μερικά από τα μέτρα:

• Όλα τα κουτιά τσιγάρων να έχουν το ίδιο μέγεθος, χρώμμα, και γραμματοσειρά, εκτός από ένα μικρό χώρο για το λογότυπο της μάρκας.
Η Αυστραλία είναι η μόνη χώρα που έχει υιοθετήσει παρόμοιο μέτρο από το 2012.
• Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα απαγορεύονται σε δημόσιες συγκοινωνίες, σχολεία και κλειστούς χώρους εργασίας.

Μεταξύ του 2005 και 2010, το ποσοστό ενήλικων καπνιστών στη Γαλλία αυξήθηκε από 28% σε 30%.